NOVINKY V NAŠEJ KNIŽNICI

Básne
Ivan Laučík

…Toto sú básne, ktoré nás po uši ponárajú do svojej zvrchovanej existencie. Aj do našej.