Príbeh karloveskej knižnice

Knižnica je tu pre všetkých. A je viac ako knižnica!
Chceme byť styčným bodom kultúry a dobrých knih.
Ozvite sa nám s nápadmi!

Naša knižnica existuje od roku 1956 a sídlila na rôznych miestach. Od osemdesiatych rokov minulého storočia sme v presklennom priestore pod nadchodom pri električkovej zastávke Jurigovo námestie. V roku 1985 získala naša knižnica cenu ako najkrajšia kultúrna ustanovizeň. Polohou a architektúrou je predurčená byť otvoreným priestorom v centre diania a túto myšlienku sa snažíme našou prácou rozvíjať.

Do knižnice chodí veľa ľudí a to je aj príležitosť prinášať im zaujímave témy. Prácou v knižnici sa nám otvorila možnosť zdieľať s ľuďmi názory, komunikovať s nimi o zásadných veciach nekompromisne, otvorene a na nezávislej pôde. Začali sme robiť napríklad čitačky pre škôlkarov a vymysleli sme celý projekt pre deti a študentov, ktorý sme postavili na myšlienke priniesť sem špičkových ľudí z najrôznejších oblastí. V novembri 2016 sme usporiadali prvý koncert v knižnici. Priamo medzi policami, ktoré sa ukázali ako akusticky výborný priestor pre komorné vystúpenia. Ľudia sedeli na koberci a v kreslách. Hrali u nás už Archívny chlapec, Frank Winter, Prezident Lourajder, Fero Kiraly, Martin Burlas, Stroon a už plánujeme ďalšie koncerty.

Knižnicu navštevuje denne okolo 50 ľudí. Snažíme sa kupovať knihy, ktoré ich nielen tešia, ale aj inšpirujú. Vďaka daru od Fedora Gála v roku 2016 máme výbornú sociologickú a filozofickú knižnicu, no jadrom knižnice je beletria. V mnohých oblastiach máme ešte veľké nedostatky. Naše snaže- nie je vlastne hľadaním čitateľského vkusu knižnice, pri ktorom prebytok oddychovej literatúry dopĺňame tou najlepšou súčas- nou beletriou a nakupujeme tiež knihy pre čitateľov, ktorí chcú myslieť trochu kritickejšie. Pri výbere kníh sa snažíme myslieť na všetkých čitateľov a zároveň neupúšťať z vlastných nárokov na literatúru.

ĽUDIA

Tomáš Prištiak

Riaditeľ

Anna Kratochvílová

Projektová vedúca

Eva Surovková

Projektová vedúca

Miloslava Mullerová

knihovníčka

Veronika Dúbravová

knihovníčka